Uruchomienie, jazda i unieruchomienie lokomotywy

instrukcja dla drużyn obsługujących elektrowozy serii EU06/07 i EP07/08Obowiązki drużyny trakcyjnej przed uruchomieniem lokomotywy.

1. sprawdzić wykonanie odpisanych przez poprzednika napraw, sprawdzić wyposażenie lokomotywy w narzędzia, sprzęt ochronny i przeciwpożarowy, piasek, smary, czyściwo itp.,

2. sprawdzić stan techniczny zasadniczych elementów pojazdu, a w szczególności: zestawów kołowych, ram wózków, urządzeń hamulcowych, sprzęgów, zderzaków, podparcia bocznego pudła, podwieszenia i umocowania większych podzespołów,

3. wykonać krótką lustrację oraz sprawdzić stan czystości urządzeń elektrycznych WN i nn,

4. sprawdzić stan pantografów,

5. sprawdzić prawidłowość ustawienia dźwigni odłączników, przełączników i wyłączników zarówno w obwodzie WN jak i nn,

6. skontrolować stan i działanie blokady szafy WN,

7. skontrolować inne urządzenia zalecone specjalnie przez szczegółowe zarządzenia wewnętrzne w danym Zakładzie Taboru.

Zauważone usterki powinny być usunięte, części trące nasmarowane, a wyposażenie uzupełnione.

 

Uruchomienie lokomotywy.

Przystępując do uruchomienia lokomotywy należy:

1. zamknąć i zablokować drzwi oraz osłony boczne szafy WN,

2. ustawić przełączniki pakietowe w pozycjach:

- przełącznik ładowania baterii - normalne

- przełącznik wybiorczy przetwornic – 1+2

- przełącznik wybiorczy sprężarek – 1+2

- przełącznik kompensacji odciążenia osi - wyłączony

- przełącznik zakresu prądu - normalny

3. zamknąć następujące wyłączniki dźwigienkowe:

Kabina 1 (A) Kabina 2 (B)

bateria + “rozrząd główny”

bateria - regulator napięcia przetwornicy 2

sprężarka pantografów odblokowanie przekaźników nadmiarowych

obwodów pomocniczych

regulator napięcia przetwornicy 1

4. sprawdzić napięcie baterii – powinno ono wynosić około 90 V,

5. włożyć w gniazdo i przekręcić klucz odłącznika rozrządu w kabinie prowadzącej,

6. odblokować za pomocą odpowiednich wyłączników impulsowych w kabinie wszystkie zablokowane przekaźniki,

7. włączyć bezpiecznik automatyczny obwodu sterowania pantografami,

8. włączyć wyłącznik automatyczny obwodów rozrządu i piasecznicy,

9. włączyć wyłącznik automatyczny wentylatorów oporów rozruchowych,

10. przestawić w przedziale maszynowym kurek przestawczy na zasilanie pantografów ze sprężarki pantografów,

11. włączyć wyłącznikiem ręcznym silniczek pantografów; wyłącznik należy utrzymywać w stanie zamkniętym aż do samoczynnego wyłączenia się silnika sprężarki przez wyłącznik ciśnieniowy,

12. kurek odcinający wybranego pantografu przestawić w położenie PANTOGRAF PODNIESIONY,

13. przycisnąć wyłącznik impulsowy ZAŁĄCZENIE WYŁĄCZNIKA SZYBKIEGO na pulpicie w kabinie maszynisty i sprawdzić załączenie – powinna świecić się lampka sygnalizująca: WYŁĄCZNIK SZYBKI ZAŁĄCZONY,

14. załączyć wyłącznik automatyczny przetwornicy – przetwornica powinna ruszyć,

15. załączyć po rozruchu przetwornicy wyłącznik automatyczny sprężarek – sprężarki powinny pracować,

16. należy podtrzymywać ciśnienie w obwodzie pneumatycznym pantografów za pomocą sprężarki pantografów do chwili uzyskania ciśnienia 5 at. w zbiornikach głównych,

17. załączyć wyłącznik impulsowy pantografów do przesterowania zaworu głównego sterowania pantografami,

18. przełożyć kurek przestawczy w obwodzie pneumatycznym pantografów na zasilanie ze zbiorników głównych,

19. włożyć rączkę wału kierunkowego nastawnika jazdy i przestawić ją na żądany kierunek,

20. sprawdzić lampki kontrolne, działanie sygnałów dźwiękowych i oświetlenia,

21. sprawdzić działanie hamulca,

22. załączyć radiotelefon oraz dokonać próby łączności.

UWAGA: Po wprowadzeniu SHP, cewka zaworu ep napełnienia przewodu hamulcowego w kabinie A i B może być zasilana, gdy ciśnienie w przewodzie hamulcowym zmaleje poniżej 3,5 at. tylko po przyciśnięciu nożnego wyłącznika impulsowego.

Przed wyjazdem na punkt kontrolny maszynista dokonuje próbę szczelności lokomotywy, która polega na napełnieniu przewodu głównego i zbiornika głównego, wyłączeniu sprężarek i przestawieniu zaworu głównego w pozycję ODCIĘCIE. W ciągu 5 minut spadek ciśnienia w zbiorniku głównym nie może przekroczyć 0,2 at., a w przewodzie głównym 0,1 at.

Następnie maszynista rusza lokomotywą i przejeżdża nad elektromagnesami kontrolnymi kontrolującymi działanie urządzeń SHP. Później kontroluje pracę czuwaka aktywnego.

Po dojechaniu do składu pociągu i połączeniu z przewodem głównym maszynista dokonuje próby szczelności pociągu, która polega na napełnieniu przewodu głównego do ciśnienia 5,0 at., wykonaniu czynności zahamowania (obniżając ciśnienie w przewodzie do wartości 4,5 lub 4,0 at.), przestawieniu zaworu głównego w pozycję ODCIĘCIA. W ciągu 5 minut spadek ciśnienia w przewodzie głównym nie powinien być większy niż 0,5 at. w pociągach pasażerskich oraz 1,0 at. w pociągach towarowych.

Po sformowaniu pociągu zawsze wykonuje się szczegółową próbę hamulca. Możemy ją wykonać przy pomocy lokomotywy pociągowej lub z sieci stałej sprężonego powietrza. Próba szczegółowa obejmuje:

1. napełnienie przewodu głównego powietrzem,

2. sprawdzenie szczelności pociągu,

3. sprawdzenie, które wagony hamują i odhamowują,

4. spisanie wagonów z wyłączonym hamulcem,

5. spisanie numeru ostatniego wagonu,

6. obliczenie mas hamujących.

Ponadto rewident powinien sprawdzić przy użyciu manometru ciśnienie na końcu składu pociągu. W pociągach pasażerskich ciśnienie nie powinno być mniejsze niż 4,8 at., oraz 4,5 at. w pociągach towarowych.

Próbę wykonują rewidenci przy udziale maszynisty. Ponadto próbę szczegółową robi się po zaistniałych sytuacjach i nieprawidłowościach oraz na żądanie maszynisty. Po wykonanej próbie szczegółowej wypełnia się kartę próby hamulca, która jedzie na lokomotywie z pociągiem do stacji przeznaczenia.

Próbę uproszczoną robi się po wykonanej próbie szczegółowej w przypadku, gdy został naruszony przewód główny hamulcowy (np. podczas zmiany kierunku jazdy pociągu). Próba uproszczona polega na stwierdzeniu, czy dociera powietrze do końca składu pociągu, oraz podczas czynności hamowania i odhamowania stwierdzenia, czy hamują i odhamowują dwa ostatnie wagony.

 

Rozruch i jazda.

Podczas przeprowadzania rozruchu należy:

1. wyluzować hamulec zaworem głównym pociągowym (typ FV4a),

2. przestawić koło wału głównego nastawnika jazdy na pozycję pierwszą, a potem na następne, aż do wybranej przez maszynistę, pamiętając jednak, że na pozycji pierwszej należy się chwilę zatrzymać dla umożliwienia jej realizacji (wiele urządzeń w obwodzie rozrządu musi wtedy właśnie zadziałać, np. nawrotnik),

3. gdy wał główny nastawnika jazdy znajduje się na pierwszej pozycji, wówczas powinna zaświecić się lampka kontrolna JAZDA NA OPORACH,

4. po przejściu na pozycję bezoporową należy pamiętać, że lampka kontrolna JAZDA NA OPORACH powinna zgasnąć,

5. przed przejściem na równoległy układ połączenia grup silników trakcyjnych (pozycja 29 wału głównego nastawnika jazdy) należy pamiętać, aby:

  1. wał bocznikowania nastawnika jazdy był w położeniu 0,
  2. przełącznik zakresu prądu był w położeniu NORMALNY,
  3. przełącznik kompensacji odciążenia osi był w położeniu WYŁĄCZONY,
  4. jazda może odbywać się tylko do przodu,
  5. wszystkie silniki muszą być włączone do pracy,

6. po przejściu na równoległy układ połączeń grup silników trakcyjnych koło wału głównego można przestawić na dowolnie wybraną pozycję aż do osiągnięcia pozycji bezoporowej (43 pozycja wału głównego nastawnika jazdy), a następnie przestawić wał bocznikowania na wybraną pozycję (możliwe także przy szeregowym połączeniu grup silników trakcyjnych),

7. po przejściu na układ równoległy lampka kontrolna jazdy na oporach ponownie się zaświeci i zgaśnie dopiero na pozycji 43 bezoporowej,

8. dla zmniejszenia siły pociągowej, a więc i prędkości jazdy pociągu, rączkę wału bocznikowania lub koło wału głównego nastawnika jazdy należy cofnąć na dowolnie z góry wybraną pozycję; należy jednak pamiętać, że trwałymi pozycjami jezdnymi są pozycje bezoporowe i bocznikowania,

9. podczas jazdy do tyłu układ połączeń silników trakcyjnych dochodzi tylko do pozycji szeregowej bezoporowej,

10. niedozwolone jest przestawianie rączki wału kierunkowego nastawnika jazdy z jednej pozycji pracy do drugiej, odpowiadającej jeździe w przeciwnym kierunku podczas ruchu lokomotywy, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenia silników trakcyjnych (tzw. “kontrę”); przestawienie rączki wału kierunkowego powinno odbywać się tylko w czasie postoju lokomotywy.

Po wyjeździe ze stacji początkowej należy przeprowadzić hamowanie kontrolne, które polega na rozpędzeniu pociągu na pierwszym płaskim odcinku linii do prędkości 60 km/h (jeśli prędkość rozkładowa na danej linii jest mniejsza, wówczas rozpędzamy pociąg do prędkości maksymalnej na danej linii), a następnie zredukowaniu prędkości o 50% i ocenie skuteczności hamowania przez maszynistę.

 

 

Zmiana kabiny prowadzącej.

Przy zmianie kierunku jazdy należy zmienić kabinę prowadzącą. W tym celu należy:

1. uruchomić hamulec i pozostawić zawór główny pociągowy w położeniu ODCIĘCIA,

2. wyjąć rączkę wału kierunkowego nastawnika jazdy,

3. wyłączyć następujące wyłączniki automatyczne:

- ROZRZĄD GŁÓWNY, rozrządu i piasecznicy, ogrzewania lokomotywy, ogrzewania pociągu, przetwornic, sprężarek, pantografu, odblokowanie przekaźników nadmiarowych obwodów pomocniczych,

4. przekręcić i wyjąć klucz odłącznika rozrządu,

5. w drugiej kabinie włożyć i przekręcić klucz odłącznika rozrządu,

6. włączyć wyłączniki automatyczne wymienione przy opuszczaniu poprzedniej kabiny,

7. włożyć i przestawić na kierunek rączkę wału kierunkowego nastawnika jazdy,

8. sprawdzić działanie hamulca.

 

 

unieruchomienie lokomotywy.

W lokomotywie pozostawionej bez bezpośredniego nadzoru należy uprzednio:

1. uruchomić hamulec ręczny,

2. wyłączyć wszystkie wyłączniki dźwigienkowe za wyjątkiem wyłącznika automatycznego pantografu oraz wyłączników automatycznych baterii,

3. przycisnąć wyłącznik impulsowy WYŁĄCZENIE WYŁĄCZNIKA SZYBKIEGO i sprawdzić, czy się otworzył “na słuch” i wskazanie lampki sygnalizacyjnej,

4. za pomocą wyłącznika impulsowego opuścić pantograf i sprawdzić wzrokowo czy opadł,

5. przekręcić i wyjąć klucz odłącznika rozrządu,

6. wyjąć rączkę wału kierunkowego nastawnika jazdy,

7. zamknąć okna i drzwi lokomotywy, a klucze przekazać zgodnie z regulaminem obowiązującym na danym terenie.