Kalendarz urodzin:

12.01 - Jakub N.
26.01 - Kasia K. ps."Kudeł"

05.02 - Hari
09.02 - Ola M.
24.02 - Monika Sz.

05.03 - Krause
15.03 - Magda Prz.
27.03 - Krzychu D.

16.04 - Agata P.
26.04 - Bartek M.

04.05 - Paulina K. ps."Kot"
08.05 - Kulka
24.05 - Ania P.
26.05 - Kamila F.
30.05 - Czołg

01.06 - Kasia R.
05.06 - Litka i Goha
09.06 - Bartek W.
11.06 - Mateusz L.
12.06 - Łukasz M.
21.06 - Tadeusz F.

10.07 - Zychu
25.07 - Krzysztof S.

07.08 - Kacha Sz.
08.08 - Asia Sz.
09.08 - Paulina K. ps."Krakson"
18.08 - Marcin K.
20.08 - Marycha
27.08 - Ewa G.
28.08 - Ulka K.
29.08 - Agnieszka G.

06.09 - Małgorzata L.
09.09 - Olek Cz. i Anita S.
11.09 - Krzysztof M. ps."Miodas"
12.09 - Maciej W. ps."Wilk"
21.09 - Anna J.

02.11 - Agnieszka M..
17.11 - Aneta R.

03.12 - Asia Prz.
06.12 - Dorota T.
20.12 - Justyna

Wszelkie poprawki i uzupełnienia należy zgłaszać rychło w celu udoskonalenia listy!

Valid XHTML 1.1 Anera Ubezpieczenia